> > เ ร า ฝึ ก ก า ย แ ล ะ ใ จ ไ ว้ เ พื่ อ พิ ทั ก ษ์ รั บ ใ ช้ ป ร ะ ช า ช น<<

พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี
ผกก.สภ.อัมพวา

- สภ.เมืองสมุทรสงคราม
- สภ.อัมพวา
- สภ.บางคนที
- สภ.ลาดใหญ่
- สภ.ยี่สาร

 

 

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2561

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม สักการะ

รัชกาลที่ 2 ณ พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2 บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม

   

3 กุมภาพันธ์ 2561

พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.อัมพวา พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม รอง ผกก.สภ.อัมพวา พ.ต.ท.สมชาย ตะโกเนียม,พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ถิ่นมีผล สวป.สภ.อัมพวา

พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อัมพวา และใกล้เคียงปฏิบัติภารกิจ ถปภ.เดโดชัย 5

ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

   

พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.อัมพวา

พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.อัมพวา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีดัวยหัวใจ"

ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

   

 

 
       

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.อัมพวา พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.อัมพวา ร่วมโครงการ "ตำรวจจิตอาสา" โดยร่วมกันทำความสะอาด วัดเหมืองใหม่

 

วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี วันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7

 

กตตร.สภ.อัมพวา ร่วมปลูกต้นดาวเรืองบริเวณหน้า สภ.อัมพวา

 

ผบก.ภ.จว.สส. ตรวจเยี่ยม สภ.อัมพวา

 

 

 

 

 

 

นโยบาย ผบ.ตร.

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

 
   

 

 

 

สภ.อัมพวา ร่วมกับ ทหาร และฝ่ายปกครอง ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีการลอบวางระเบิด

บริเวณตลาดน้ำอัมพวา เพื่อเจ้าหน้าที่มีความพร้อมและเข้าใจในการปฏิบัติ

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.สมชาย ตะโกเนียม สวป.สภ.อัมพวา

หัวหน้าชุด การตั้งจุดตรวจ บริเวณ หน้าวัดนางวัง เพื่อป้องกันเหตุ

 

 

 

 
   

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถ.อัมพวา ให้ความสะดวกและช่วยเหลือผู้สูงอาย

ุที่มาติดต่อราชการที่ สภ.อัมพวา

   
ตำรวจ สภ.อัมพวา ทบทวนยุทธวิธี เตรียมความพร้อมก่อนออกไปดูแลประชาชนทุกวัน
   
       

ตำรวจ สภ.อัมพวา ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุดค่ำคืน เพื่อความผาสุขของประชาชน

(ขอให้ท่านนอนหลับฝันดี เราจะดูแลความปลอดภัยให้แก่ท่านเอง )

 

   
       

 

 

 

 

 

มากกว่าหน้าที่เพราะเราทำสิ่งนี้ด้วยหัวใจ

 

-

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 695/2559 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
- ตัวอย่างคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2559
- แต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
- ตัวอย่างคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2559

   

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์หน้านี้ print

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม > สถานีตำรวจภูธรอัมพวา

Copyright © 2016 By Amphawa Police Station. All Right Reserved สภ.อัมพวา  ตำบลอัมพวา  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม